Nous proposons un outil en ligne gratuit pour créer et signer des pétitions.

Lancez un mouvement social en créant une pétition.

  • Créer une pétition
  • Récupérez des signatures
  • Créez une communauté active autour de votre pétition
  • Transmettez votre pétition aux décideurs
De tous les temps | 24 heures | 7 jours | 30 jours | Le mois dernier | 12 mois | Cette année (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Pou ansyen Kay Anténor Firmin nan Ri 18 I-J an tounen Yon Sant Kiltirèl

Petisyon pou: aksepte batiman kote Anténor Firmin te rete an tounen yon sant kiltirèl nan vil Okap Di mwen pare pou bay don tout kalite pou Sant Kiltirèl lan fèt  Ansanm nou pòv! Ansanm nou rich!

Créé: 2021-07-27 Statistiques

Nous réclamons sans conditions le depart d'Amélie Baron de notre territoire National

AYITI POU AYISYEN! Libète mantal la se jodia pou li komanse.

Créé: 2021-02-21 Statistiques

INSERER LA JOURNEE DE L'ENFANT HAITIEN DANS LES CALENDRIERS ANNUELS

Le 2e dimanche du mois de juin, c’est cette date que le législateur haïtien a consacré comme jour de l’Enfant. La coutume de son côté consacre le dernier dimanche du mois de mai pour la fête des mères et le dernier dimanche du mois de juin pour celle des pères. C’est sans doute la raison qui a poussé le législateur à placer ce petit roi ou cette petite reine entre ces deux (2) parents. Le Chapitre Haitien de l’Associations Internationale des Femmes Juges (CHAIFEJ) a constaté que la fête des mère

Créé: 2021-06-08 Statistiques

Au Président de la Federation des Barreaux d'Haïti

Monsieur le Président de la Fédération des Barreaux d'Haïti,Messieurs et Dame les bâtonniers des dix-huit (18) Juridictions du pays: Vu l'assassinat du Bâtonnier de Port au Prince, Dr. Monferrier DORVAL le 28 Août 2020 en sa résidence privée à Pèlerin 5; Vu l'enlèvement de Me.Ronald DERINVIL, le 20 décembre 2020 ; Vu l'enlèvement de Mes. Nasha St-FLEUR du Barreau de Port au Prince et Abdias ÉDUMÉ du Barreau de de Petit Goâve , respectivement les 16 et 17 Février 2021; Vu l'enlèvement du Juge de

Créé: 2021-11-02 Statistiques

NON AUX PAIEMENTS TARDIFS DES SALAIRES DU PERSONNEL ÉDUCATIF HAÏTIEN

Nou menm pwofèsè EFACAP,  Pwofesè Lekòl Nasyonal, Pwofèsè Lise; pèsonèl soutyen( menajè, gadyen, ajan sekirite, ....), Konseye pedagojik EFACAP, Direktè EFA, Direktè EFACAP, Enspektè ak lòt pèsonèl administratif k ap travay nan Ministè Edikasyon nasyonal, nou pa ka kontinye soufri. Jodi a se 29 oktòb 2021. Anplwaye MENFP poko touche salè mwa septanm 2021. N ap siyen petisyon sa a pou mande lajan 2 mwa travay nou prese prese epi egzije pou Leta ayisyen peye tout anplwaye MENFP pou pi ta chak 5 na

Créé: 2021-10-29 Statistiques

Ou se etidyan inuka, e ou ta renmen yo ranvoye egzamen yo a koz sitiyasyon peyi a? Vinn mete siyatiw la pou fe vwaw rive nan zorey dirijan yo

  Ou se etidyan INUKA, li difisil pouw konpoze le 9 akoz sitiyasyon Peyi a, ou pa vle mete laviw an danje spesyalman timoun ki nan plèn yo kote ke majorite timoun INUKA se la yo soti, kote katouch tounen mizik nan zòrèy yo, yo paka manje paske yo paka soti al achte... Chak jou yo leve yap mande kòman jounen an ap fini pou yo. Pou rezon sila nap mande ak admistrasyon lekòl la pou li renvoyer egzamen an jiskaske sitiyasyon an amelyore. Kote tout moun ap kapab pase egzamen ak kè poze.

Créé: 2022-04-28 Statistiques

Nou vle Université Inuka repote egzamen yo

Nou konsyan ke nou dwe fini avek ane akademik 2020-2021 an men malerezman kondisyon peyi an ye a pa pemet pyes etidyan pou li konsantre vre sou egzamen yo anplis de insekirite a ki ap vale teren chak jou a, pwoblem gaz vini ajoute nan lis la ki vini koz anpil nan etidyan ki rete lwen yo rive jwen machin pou yo vini konpoze se sak fe nap mande pou yo repote dat egzamen yo pou lè sa miyo koz deja pri kous machin yo depase poch pifò nan nou!!

Créé: 2021-11-07 Statistiques

Jwenn bon jan enfòmasyon se yon dwa, andikap mwen pa dwe yon baryè pou mwen jwi dwa sa a!

  Organisation des Handicapés en Action pour le Progrès PETISYON POU  RANN ENFÒMASYON AKSESIB AK TOUT MOUN ESPESYALMAN AK MOUN ANDIKAPE Janvye 2021 Nou menm ki siyen petisyon sa a, nou mande Leta : 1-       Pou li adapte tout dokiman ofisyèl yo  tankou lwa, avi…, epi sikilè  yon fason pou yo  rann yo aksesib ak  tout moun espesyalman moun andikape. Fòma aksesib yo se : Gran karaktè, ekriti Bray, fasil pou li ak konprann, odyovizyèl , soutitraj ak entèpretasyon nan lang siy, … 2-      Pou CONATE

Créé: 2022-01-25 Statistiques

*SOUP JOUMOU_PLANA* : PETISYON POU FÈ PWOMOSYON SOUP ENDEPANDANS AYITI A KI SE PLA NASYONAL AYISYEN & PLA ENTÈNASYONAL DEPI 16 DESANM 2021

  *SOUP JOUMOU_PLANA AYISYEN @REFERANS*  PLATFÒM SENDIKA REFERANS AN AKSYON PETISYON POU PWOMOSYON SOUP JOUMOU AN KI SE PLA NASYONAL AYISYEN & PLA ENTÈNASYONAL DEPI 16 DESANM 2021 LANSMAN OFISYÈL KANPAY NASYONAL POU MANDE MINISTÈ KILTI AK KOMINIKASYON, MINISTÈ EDIKASYON NASYONAL & MINISTÈ AGRIKILTI FÈ PWOMOSYON  SOUP JOUMOU ENDEPANDANS NOU AN KÒM " PLA NASYONAL AYISYEN" POU TOUT AYISYEN AK LEMOND ANTYE KONNEN SIYIFIKASYON SENBÒL SA  A     *Soti 1e janvye 2022 Pou rive 15 desanm 2022*: KA

Créé: 2021-12-31 Statistiques

PETISYON POU DENONSE KONTREBANN K AP FET AK GAZ LA

M se yon sitwayen je kale ki endinye sou fason ponp gaz yo ap fè kontrebann ak gaz la, ki se yon pwodui transvèsal. Yo lage l nèt nan men revandè. M ap denonse gwo vyolans sila pandan m ap siyen petisyon an. Lè nou konstate se doum ak galafoun ponp yo plen pou fè gwo lajan anplis. Lajan sa se ti malere ki pa gen pye sou kou pèsòn ki peye l lè galon an vin koute l 750 goud, 1000 goud. Pandan nou tout konnen se 225 goud galon gaz la dwe vann. Sitiyasyon sa vin rann lavi a pi chè, pandan nou wè klè

Créé: 2021-07-29 Statistiques

Lancer une pétition sur internet