Pétitions les plus populaires des 12 derniers mois

  • Pays: Haïti
  • Langue: Français
De tous les temps | 24 heures | 7 jours | 30 jours | Le mois dernier | 12 mois | Cette année (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Ou se etidyan inuka, e ou ta renmen yo ranvoye egzamen yo a koz sitiyasyon peyi a? Vinn mete siyatiw la pou fe vwaw rive nan zorey dirijan yo

  Ou se etidyan INUKA, li difisil pouw konpoze le 9 akoz sitiyasyon Peyi a, ou pa vle mete laviw an danje spesyalman timoun ki nan plèn yo kote ke majorite timoun INUKA se la yo soti, kote katouch tounen mizik nan zòrèy yo, yo paka manje paske yo paka soti al achte... Chak jou yo leve yap mande kòman jounen an ap fini pou yo. Pou rezon sila nap mande ak admistrasyon lekòl la pou li renvoyer egzamen an jiskaske sitiyasyon an amelyore. Kote tout moun ap kapab pase egzamen ak kè poze.

Créé: 2022-04-28 Statistiques

Jwenn bon jan enfòmasyon se yon dwa, andikap mwen pa dwe yon baryè pou mwen jwi dwa sa a!

  Organisation des Handicapés en Action pour le Progrès PETISYON POU  RANN ENFÒMASYON AKSESIB AK TOUT MOUN ESPESYALMAN AK MOUN ANDIKAPE Janvye 2021 Nou menm ki siyen petisyon sa a, nou mande Leta : 1-       Pou li adapte tout dokiman ofisyèl yo  tankou lwa, avi…, epi sikilè  yon fason pou yo  rann yo aksesib ak  tout moun espesyalman moun andikape. Fòma aksesib yo se : Gran karaktè, ekriti Bray, fasil pou li ak konprann, odyovizyèl , soutitraj ak entèpretasyon nan lang siy, … 2-      Pou CONATE

Créé: 2022-01-25 Statistiques

NON AUX PAIEMENTS TARDIFS DES SALAIRES DU PERSONNEL ÉDUCATIF HAÏTIEN

Nou menm pwofèsè EFACAP,  Pwofesè Lekòl Nasyonal, Pwofèsè Lise; pèsonèl soutyen( menajè, gadyen, ajan sekirite, ....), Konseye pedagojik EFACAP, Direktè EFA, Direktè EFACAP, Enspektè ak lòt pèsonèl administratif k ap travay nan Ministè Edikasyon nasyonal, nou pa ka kontinye soufri. Jodi a se 29 oktòb 2021. Anplwaye MENFP poko touche salè mwa septanm 2021. N ap siyen petisyon sa a pou mande lajan 2 mwa travay nou prese prese epi egzije pou Leta ayisyen peye tout anplwaye MENFP pou pi ta chak 5 na

Créé: 2021-10-29 Statistiques

*SOUP JOUMOU_PLANA* : PETISYON POU FÈ PWOMOSYON SOUP ENDEPANDANS AYITI A KI SE PLA NASYONAL AYISYEN & PLA ENTÈNASYONAL DEPI 16 DESANM 2021

  *SOUP JOUMOU_PLANA AYISYEN @REFERANS*  PLATFÒM SENDIKA REFERANS AN AKSYON PETISYON POU PWOMOSYON SOUP JOUMOU AN KI SE PLA NASYONAL AYISYEN & PLA ENTÈNASYONAL DEPI 16 DESANM 2021 LANSMAN OFISYÈL KANPAY NASYONAL POU MANDE MINISTÈ KILTI AK KOMINIKASYON, MINISTÈ EDIKASYON NASYONAL & MINISTÈ AGRIKILTI FÈ PWOMOSYON  SOUP JOUMOU ENDEPANDANS NOU AN KÒM " PLA NASYONAL AYISYEN" POU TOUT AYISYEN AK LEMOND ANTYE KONNEN SIYIFIKASYON SENBÒL SA  A     *Soti 1e janvye 2022 Pou rive 15 desanm 2022*: KA

Créé: 2021-12-31 Statistiques

Pétition pour la tenue d'une Assemblée Générale des Membres - AAFDS /Jimmy Edwins Elie, M. ing. FDS -GC 1996 - 2001

AAFDS - Requête visant la tenue d’une Assemblée Générale extraordinaire des membres (AG 2022) Nous, Anciens et diplomés de la FDS, sommes tous très préoccupés par le comportement des administrateurs de l’Amicale des Anciens de la Faculté des Sciences (AAFDS) qui  va l’encontre des statuts de l’Association et des bonnes pratiques de gestion des organisations. Le mandat du Conseil d’administration sortant est arrivé à terme depuis avril 2022. En dépit de nombreux messages envoyés sur le réseau soc

Créé: 2022-05-28 Statistiques

Pour You tube d'intégrer Haïti dans la liste des pays qu'on peut avoir une compte adSence et monétiser nos Chaînes.

si vous etes en Haiti,vous voulez avoir un compte adSense et monétiser vos chaînes you tube. si vous avez marre de voir votre acces interdit dans des magasins en ligne parce que vous n'avez pas un compte adSense et monétiser vos chaînes you tube si vous avez marre de voir Haiti comme un pays exclu dans la liste des pays Si vous souhaitez avoir votre propre compte adSense et monétiser vos chaînes you tube signez la pétition pour demander a you tube d'intégrer Haiti dans la liste des pays. Partag

Créé: 2019-08-13 Statistiques

NON À L’OCCUPATION ÉTRANGÈRE EN HAÏTI

NON À L'OCCUPATION ÉTRANGÈRE EN HAÏTI Port-au-Prince, le 11 Octobre 2022 A la Représentante SpécialeDu Secrétaire Général desNations Unis en Haïti,Madame Helen Ruth Meagher La Lime Madame la Représentante Spéciale, Dans l'indignation et la frustration, nous, citoyens haïtiens signataires de cette présente pétition, assistons à la descente aux enfers de notre cher pays, Haiti, sous les regards et avec la complicité de la communauté internationale; puisque depuis 1994 à nos jours, les Natio

Créé: 2022-10-11 Statistiques

Demande d'ajustement de salaire

Considérant la cherté de la vie; Considérant la l'égalité de cette affaire au regard du code du travail; Considérant la décision de l'Etat central sur l'ajustement de salaire dans la fonction publique; Pourquoi, les employés de l'ONA demande un ajustement de salaire illico.

Créé: 2022-06-15 Statistiques

Viv Revolisyon Kreyòl La - Viv Ayiti, Yon Sèl Lang Ofisyèl: Kreyòl

REVOLISYON KREYÒL MANIFES REVOLISYON KREYÒL LA NOU TAP VIV TRÈ BYEN AK TOUT KÒKÒDAY NOU SOU TÈ LAFRIK, LÈ SOVAJ YO TE PRAN NOU, FÈ NOU KITE LAFRIK. SEPARE NOU AK FANMIY NOU, ZANMI NOU, AKTIVITE NOU, ZANTRAY NOU. TRAVÈSE OSEYAN ATLANTIK LA NAN MALTRETANS, ANCHENE, SAN MANJE, CHALÈ SECHE NOU, AMPIL PERIPESI; YO VANN NOU AN AMERIK TANKOU BÈT POUN TE VIN TRAVAY TÈ POU ANYEN. SEPANDAN, APRE 400 ZAN, APRE ANPIL BATAY SANGLAN, NOU RIVE KASE CHENN LESKALVAJ LA, NOU PWOKLAME ENDEPANDANS NOU NAN DÈNYE KO

Créé: 2021-09-12 Statistiques

SIGNER POUR DIRE NON A OIM ET AMBASSADE DU BRÉSIL EN HAITI

Nous vous demandons de signer cette pétition pour dire NON à l'OIM et à l'ambassade du Brésil en Haïti contre la vente illégale de Visa Humanitaire que le Gouvernement du Brésil donne en faveur des Haïtiens souhaitant résider au Brésil. Nou mande w siyen petisyon sa pou di NON ak OIM ak anbasad brezilyen an Ayiti kont vant ilegal Viza imanitè ke Gouvènman Brezil bay an favè Ayisyen ki vle abite nan Brezil.  

Créé: 2021-02-20 Statistiques